Script 
Assessment Sam Oppewal 2017/2018 Semester 1 minor BAD

Hieronder staat, in bullet points, de thema's die behandeld worden tijdens de presentatie die ik ga geven om het assessment. 
Deze bullet points zijn dus ook de rode lijn die terug zal keren in de Slides tijdens het assessment.

Research & Innovation Expert
Theoretisch Kader
Interviews met de docenten
Interviews met de studenten
Transcripties
Codering
Conclusies

Multimedia Design Gevorderd
Leerdoel van tussentijdse assessments
Feedback van Werner
Wat is design volgens andere Designers?
Wat is design volgens het internet?
Wat is Design voor mij?
Hoe heb ik dit toegepast?

Multimedia Design Expert
Waar komt het probleem uit voort?
Hoe ben ik te werk gegaan om een oplossing te vinden?
Hoe heb ik het model getest?
Voorbeelden waarom het model werkt.

Multimedia Production Gevorderd
Waar komt mijn inspiratie vandaan?
Fotograferen in Amsterdam
Foto’s bewerken + transfer
Fotograferen in de studio
Foto’s bewerken + Transfer

Growth & Reflection gevorderd
Hoe ben ik begonnen met mijn portfolio
Waarom heb ik gekozen voor Adobe Myportfolio
Waarom ik ervoor gekozen heb Branding projecten te laten zien
Stagegesprekken regelen
Stagegesprekken voeren

Sharing, Teamwork & Growth
Korte projecten
Tussentijdse assessments
Docenten/ mentor
Bedankje aan de docenten